My, aktorzy Teatru „Wiśniowego” zwracamy się do Państwa z gorącym

APELEM

o wspomożenie Przytuliska dla Bezdomnych Psów i Kotów im. Bożenny Chechlińskiej w Harbutowicach.

 

Przytulisko dla Zwierząt w Harbutowicach powstało jesienią 1999 roku. Położony w miejscowości opodal Myślenic piętrowy dom i ogród o powierzchni 30 arów przeznaczony został przez panią Bożenę Chechlińską w całości dla bezdomnych psów i kotów, szczególnie dla zwierząt starych, kalekich oraz osieroconych wskutek śmierci właściciela. Początkowo dom ten był schronieniem dla kilkunastu psów i kotów. W tej chwili jest całkowicie zapełniony, mimo tego, iż wielu zwierzętom udało się znaleźć nowe domy, wciąż mieszka w nim ok. 70 zwierząt. Podczas ciężkiej choroby, a następnie po śmierci pani Bożenny Chechlińskiej w listopadzie 2008 opiekę nad zwierzętami i Przytuliskiem przejęła jej Siostra, pani Małgorzata Dobrzańska, która w tej chwili mieszka w domu w Harbutowicach i wraz z mężem Jerzym opiekuje się osierconymi psami. 20 kwietnia 2009 Państwo Małgorzata i Jerzy Dobrzańscy założyli Fundację im. Bożenny Chechlińskiej, której głównym celem jest opieka nad Przytuliskiem Harbutowice. Przytulisko utrzymywane jest wyłącznie z Państwa datków i ze skromnych prywatnych środków, dlatego też brakuje pieniędzy na opłaty: za energię elektryczną, opał, a przede wszystkim na wyżywienie i leczenie zwierząt.

Pomóc można na kilka sposobów poprzez:

  • wpłatę na konto (nr konta można znaleźć na stronie Przytuliska w zakładce: Kontakt)
  • adopcję na odległość - wpłącając zadeklarowane kwoty na wybranego pupila w zakładce: „Adopcje” - do takiej formy pomocy zachęcamy szczególnie uczniów; inaugurujemy akcje: „małe kwoty – wielkie serce”
  • organizację zbiórki żywności i środków czystości (prosimy o wcześniejszy kontakt z Państwem Dobrzańskimi, celem określenia listy najpotrzebniejszych artykułów)
  • opiekę wolontaryjną bezpośrednią ( pielęgnacja zwierząt, wyprowadzanie na spacer)
  • informowanie o istnieniu Przytuliska za pośrednictwem portali społecznościowych

Serdecznie zapraszamy na stronę PRZYTULISKA:

przytulisko.harbutowice.pointblue.com.pl

https://www.facebook.com/harbutowice

DZIĘKUJEMY ZA OKAZANE SERCE

Renata Żaba wraz z Zespołem Teatru „Wiśniowego”